Oblasti kojima se bavimo

Građansko pravo

“Predstavlja skup pravnih pravila koji uređuju privatno pravne odnose u društvenoj zajednici”

Privredno pravo

“Čini oblast prava kojom se reguliše nastanak, poslovanje i prestanak privrednih subjekata, te odnosi među istima”

Radno pravo

“Jedna od najznačajnih oblasti građanskog prava, po interese građanstva i poslodavaca, a koja reguliše radne odnose, koji nastaju i prestaju među istima”

Upravno pravo

“Oblast javnog prava, koja uređuje pravne odnose države, s jedne strane i nedržavnih subjekata s druge strane”

Krivično i prekršajno pravo

“Skup pravnih pravila koja normiraju oblike društveno zabranjenog ponašanja, štiteći dobra države i pojedinaca”

Oblasti na kojima najviše radimo

Odgovorno. Pristupačno. Sofisticirano. Pragmatično.

 

Mi smo Advokatska kancelarija u kojoj su intenzivni odnosi s klijentima izgrađeni na profesionalnoj usluzi.

 

Prihvatamo složene izazove, identifikujemo neiskorištene mogućnosti i pružamo praktična rješenja prilagođena jedinstvenim poslovnim ciljevima naših klijenata.

Privredno pravo 0
Radno pravo 0
Krivično pravo 0

Advokati Cvijanović – TIM

qodef-team-image
Stručni saradnik za pravne poslove
qodef-team-image
Stručni saradnik za pravne poslove
qodef-team-image
Stručni saradnik za pravne poslove
qodef-team-image
Advokatski pripravnik
qodef-team-image
Stručni saradnik za pravne poslove
qodef-team-image
Advokatski pripravnik
qodef-team-image
Advokatski pripravnik
qodef-team-image
Advokatski pripravnik
qodef-team-image
Tehnički sekretar

Povjerenje su nam ukazale velike kompanije:

 

Kako kreiramo put do uspjeha?

[/vc_column]
Upoznajemo se

Analiziramo mogućnosti i ciljeve

Postavljamo strategiju

Djelujemo

Želimo da dijelimo svoja mišljenja i ideje sa Vama…

Ukoliko vi imate želju da neku temu istražimo za Vas, ili da pišemo o tome, slobodno nas kontaktirajte.

  • OTPREMNINA

    Otpremnina je novčana naknada na koju radnik, kojem prestaje radni odnos kod poslodavca, pod određenim uslovima, ima pravo.   Pravo na otpremninu, uslovi pod kojima se može ostvariti prava na istu, kao i njena visina uređeni su članom 194 Zakona o radu Republike Srpske („Službeni......

  • RAZVOD BRAKA

        Bračni odnosi su kroz istoriju prošli dug evolutivni put gledajući sa stanovišta pravnog regulisanja, pa danas, u Republici Srpskoj, imamo jedan moderan brak koji je u posljednjih par decenija pretrpio intenzivnu demokratizaciju, gdje se sve više naglašavaju načela individualizm...

Kontaktirajte nas za saradnju, pitanja ili da nas samo pozdravite
Banja Luka

Svetozara Markovića 5,

 

78000 Banja Luka

 

tel: +387 (51) 212 212

 

fax: +387 (51) 498 019

 

e-mail: bane@advokaticvijanovic.com

Ime
Email
Tema
Poruka